top of page
Shot_04_Jørgen_Laerke_027_edited.jpg

Workshops

WorkshoP: Lederteamudvikling

Undervisere: Gestalt coach Jørgen Larsen og psykoterapeut Lærke Baaring

Sammen med gestalt coach Jørgen Larsen, udbyder jeg workshops indenfor lederteamudvikling. Vi underviser ud fra et gestaltpsykologiske grundlag, hvor Jørgen fungerer som coach og jeg som terapeut. Derudover rådgiver vi også ledere og lederteams indenfor strategiudvikling og kulturdannelse. 

I vores workshops tager vi altid udgangspunkt i hvor lederteamet er. Vi hjælper teamet hen mod autentisk ledelse. Emnerne knytter sig til det, der er aktuelt i teamet, og berører ofte emner som:

 • anerkendelse og feedback processer

 • awareness-øvelser

 • effektiv kommunikation

 • rollerne i teamet

 • mission og vision

 • konflikthåndtering

 • ledersparring

Deltagere fra tidligere workshops beretter om:

 • opdagelse af personlige styrker og udfordringer

 • større gennemslagskraft 

 • større personligt ansvar blandt lederne

 • større sammenhængskraft og fællesskabsfølelse i teamet

 • større arbejdsglæde

 • klarere kommunikation til og med medarbejderne

Jørgen har en solid erfaring indenfor ledelse. Dels har Jørgen været HR-Chef for DagliBrugsen i Danmark med 420 butikker og ca. 7.500 medarbejdere, og i de senere år beskæftiget sig indgående med kursus - og ledelseudvikling. Som gestaltcoach tilbyder Jørgen også coachingforløb til private klienter. Jørgen er endnu en ildsjæl, der med sin energi og sit drive forstår at løfte den enkelte og teams til et højere niveau.

Workshop aftales efter forudgående møde, hvor vi hører om jeres aktuelle situation og ønsker. For mere info eller ønske om møde, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 61 68 00 27 eller på e-mail Laerke@learningminds.dk. Du kan læse mere om min samarbejdspartner Jørgen Larsen på www.coment.dk.

bottom of page