top of page

PrivatlivSPolitik

Formål

Formålet med privatlivspolitikken er at vise, hvordan virksomheden Learning Minds v/Lærke Baaring indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som klient. For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, og hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

Samtykkeerklæring

​Når du går i behandling hos mig, er jeg omfattet af reglerne for persondatabeskyttelse og du skal give samtykke til at jeg opbevarer dine oplysninger.

​GDPR

Jeg opbevarer oplysninger om dig under dit behandlingsforløb og det vil fremgå her hvad du kan forvente der sker med dine oplysninger.​

Introduktion

Denne omhandler hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med;

  • dit besøg på min hjemmeside www.learningminds.dk

  • dit besøg på min facebook-side samt Instagram

  • mailkorrespondance

  • brev

  • telefon

  • nyhedsbreve og blogindlæg

  • formularer på min hjemmeside 

  • og i forbindelse med terapi-forløb hos mig.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne privatlivspolitik.

Accept

Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til og samtykket vil være frivilligt.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for Learning Minds er Lærke Baaring.

Formål med indsamling af oplysninger

Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som beskrevet her;

Bogføringssystem

Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne sende dig en faktura for terapi eller vejledningsforløb, ligesom det er nødvendigt at kunne ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.

Nyhedsbreve

For at kunne sende dig de ønskede nyhedsbreve, ligger jeg inde med dit navn samt din mailadresse. Dette indtaster du selv i tilfælde af, at du ønsker nyhedsbrev fra www.learningminds.dk. Når du skriver dig op, modtager du en mail, som du skal bekræfte og dette betragtes som samtykke til, at jeg må sende dig nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Mail, brev og sms

Når vi skriver sammen på mail, i brev eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.

 

Jeg benytter sikker mail (krypteret) og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde. I det tilfælde gemmes de i din journal eller i systemer, beskrevet herunder. Formålet med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Besøg på min hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit mailsystem og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Cookies

Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.learningminds.dk

Klient i forløb

Når du indgår i et terapeutisk forløb eller vejledningsforløb, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.

Vidergives dine oplysninger?

Jeg går løbende i supervision, og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til min supervisor eller supervisionsgruppe. Her vil du blive anonymiseret for på den måde have din sikkerhed og integritet for øje. Supervisor og andre i supervisionsgruppen har tavshedspligt.

 

I tilfælde af eventuelt tilskudsberettigelse fra forsikringsselskaber o.l. vil dine oplysninger blive videregivet til disse. Det drejer sig om: Navn, adresse og kontaktinformationer.

 

Såfremt dine ydelser hos mig bliver betalt af andre, vil disse få oplyst dit navn og oplysninger om, hvornår du har været hos mig.​​

Øvrige oplysninger

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.​

Har andre adgang til dine oplysninger?

I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt fortrolighedserklæring.

Tredjepartstjenester

Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig.

Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters Privatlivspolitik og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.

I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.

Du kan se mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og fortrolighedspolitik.

Billy (regnskabssystem)

www.billy.dk

Betingelser kan læses her https://www.billy.dk/cookie-privatlivs-politik/

Onlinebooq (bookingsystem og krypteret journalføring)

Betingelser kan læses her 

https://www.onlinebooq.dk/betingelser.aspx

Wix  (hjemmeside og mailudbyder)

www.wix.com

Betingelser kan læses her 

https://www.wix.com/about/privacy​​

 

Kontrol af dine personlige informationer

Du kan til enhver tid skrive til mig på: laerke@learningminds.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning af informationer

​Økonomisystem

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år plus indeværende år. Herefter vil de blive slettet.

Journal

Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 2 år efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 2 år efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på laerke@learningminds.dk - herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

Nyhedsbreve og blog

Dit navn og mailadresse bliver opbevaret indtil du selv anmoder om at få dem slettet.

Dette kan du gøre via link på senest udsendte nyhedsbrev eller ved at skrive til mig på mail laerke@learningminds.dk

Mail, sms

Jeg sletter mails fra dig efter 3 måneder. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal i sikkert system jf. ovenfor.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på laerke@learningminds.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig på laerke@learningminds.dk eller på telefon 61680027.

Klage

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik gælder for:

Learningminds v. Lærke Baaring

Mosehøjvej 39

2920 Charlottenlund

CVR: 41096683

bottom of page