top of page

Neuro Emotionel Intergration

IMG_5292.jpeg

Neuro Emotional Integration er en metode til at opnå bevidsthed og regulering af tidligere hændelser, som er lagret i vores underbevidsthed. Det, der er særligt ved NEI, er at vi bruger muskeltest og en en særlig spørgeprotokol til at bruge underbevidstheden som en ressource. 

Følelsesmæssige blokeringer

Underbevidstheden som en ressource

Vores underbevidsthed har en enestående evne til at lagre vores oplevelser, så vi opbygger en evne til at navigere i forskellige situationer. Hvor højre hjernehalvdel giver os den sansende og følende oplevelse, så er det den venstre hjernehalvdel, der giver os forståelsen af situationen. Det er dog ikke altid at der kongruens mellem de to hjernehalvdele - med andre ord der kan være skabt en "skæv" forståelse eller fortolkning. I stedet en uhensigtsmæssig lagring i krop og/eller psyke, som kan give psykosomatiske symptomer eller uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. Det kan eksempelvis være:

 • mavesmerter

 • rygsmerter

 • hovedpine

 • sygdomme

 • angst

 • fastgroede handlings- og tankemønstre

 • fobier

 • depression

 • uro 

Hvad kan du forvente efter en NEI?

Du kan opleve ændringer allerede samme dag eller inden for få dage, herunder:

 • ændrede tankemønstre

 • mere energi

 • øget glæde

 • positivt tankesæt

 • indre ro

 • smertelindring

 

Det er muligt at se resultater efter kun én behandling, men et forløb på flere gange giver ofte det bedste resultat.

 

NEI-metoden gør det muligt at behandle disse blokeringer ved at trække dem frem under en session. Dette sker ved at arbejde med klientens underbevidsthed gennem en muskeltest og specifikke spørgeteknikker.

Det overordnede formål med NEI er at skabe bevidsthed der, hvor vi oplever os fastlåste eller udfordrede. 

Bearbejdning af blokeringerne gør det muligt at bryde gamle mønstre, og klienten bliver fri til at vælge anderledes reaktioner i nye situationer. NEI er en skånsom, men meget effektiv metode til at frigøre sig selv.

Hvordan foregår NEI?

NEI foregår siddende og under hele behandlingen bruger jeg dine hånd (to fingre), til at udføre muskeltest.

Vi starter med en snak om hvad du gerne vil have hjælp til - et fysisk eller psykisk symptom eller et mønster.

 

Du introduceres for muskeltest og gøres testbar.

Når dette er gjort starter behandleren med at stille spørgsmål til din underbevidsthed, som så svarer via dine muskler i hånden.

Du behøver ikke at tale - kun når der spørges direkte af behandleren. Nogle vælger at lukke øjnene, så de kan slappe helt af.

Vi undersøger den oprindelige hændelse, hvor følelsen kom i ubalance. Der tjekkes også for generationelle aftryk - altså om der i din familie er samme ubalance.

Når oplevelserne er belyst nok til at der kan integreres på dem, stiller behandleren stiller sig bag dig og trykker blidt på akupressur områder i ørerne, imens du tager dybe vejrtrækninger.

Der tjekkes om integrationen er vellykket og hvordan din proces i øvrigt kan understøttes med visualisering, energetiske dråber m.m.

Herefter er behandlingen afsluttet. 

 

Behandlingen tager 1-1,5 time.

 

Vælger man, at få flere behandlinger, vil det næste gang, som regel tage lidt kortere tid, da kroppen vænner sig til behandlingsformen og det bliver lettere for behandleren, at komme i kontakt med din underbevidsthed.

NB: NEI skal ikke ses som erstatning for traditionel medicinsk behandling. Det er altid vigtigt at søge lægehjælp for sundhedsmæssige problemer.

Gratis forsamtale?
Hvis du er interesseret I at høre om jeg kan hjælpe dig, så bestil tid til en uforpligtende samtale. 

bottom of page