Individuel terapi

Til dig, der tænker på et terapeutisk forløb, har jeg nedenfor her beskrevet nogle af de terapeutiske principper jeg arbejder ud fra. Jeg arbejder med de fleste problematikker, der relaterer sig til voksne, og særligt selvværdsproblematikker, stress, angst, depression og sorg. Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig i et terapeutisk forløb.

IMG_0515.SH copy.jpg

NU'ET

I terapi tager vi udgangspunkt i det der fylder hos dig lige nu og her. Nogle gange er det hverdagens små udfordringer, der fylder. Andre gange er det de større hændelser i vores liv, der trænger til efterbearbejdning. Vi bruger ofte meget tid og energi på at bekymre os over fremtiden eller fortiden. På den måde kommer vores tankevirksomhed på overarbejde, mens vores krop og følelser bliver glemt. Ved at arbejde i nu'et giver vi hele dit system (tanker, krop, følelser) mulighed for at komme til orde.

Awareness begrebet

Awareness handler om bevidsthed eller endnu bedre en højere bevidsthed. I hverdagen foregår en lang række af vores handlinger pr. automatik. Det er jo vældig smart at vi kan børste tænder eller tage tøj på uden at tænke for meget over det. Tilgengæld er der andre situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt at autopiloten er slået til. F.eks. når vi bliver ved med at træffe valg, der er dårlige for os. Terapi handler om denne bevidstgørelsesproces, hvor du skridt for skridt bliver mere opmærksom og "vågen" omkring dine handlemønstre.

tilknytningsMønstre

Vores tidlige tilknytningsmønster er vores skabelon for hvordan vi navigerer i vores relationer, og derfor påvirker os som voksne. Det der fylder i nu'et trækker derfor ofte tråde tilbage til tidligere tider i dit liv. I terapi kan du begynde og arbejde på en selvforståelse over hvordan det er at være dig og hvordan din tilkytning spiller en rolle.   

TrygheD & Tillid

Vi mennesker udvikler os bedst når der er tryghed og tillid. Når vi føler vi har en betydning og at vi er elsket, så baner vi vej for selvet. I det terapeutiske rum (fysisk eller online) værner jeg om nærværet, det autentiske møde og at du oplever dig set og hørt.