top of page

Neuro Emotionel Intergration

IMG_5292.jpeg

Neuro Emotional Integration er en metode til at opnå awareness og regulering af tidligere hændelser, som er  som er lagret i vores underbevidsthed. Det der er særligt ved NEI er dels at vi bruger underbevidstheden som en ressource og værktøjet er en muskeltest og en særlig spørge protokolat vi også kan regulere det vi kalder generationelle mønstre. 

Følelsesmæssige Blokeringer

Det er ikke alle oplevelser vi er bevidste om og det behøver vi heller ikke at være. Vi tager alle vores oplevelser med os i underbevidstheden, så vi kan navigere hurtigt og effektivt når vi står i lignende situationer. Ved nogle hændelser får vi dog skabt en forståelse eller fortolkning af den, som ikke tjener os mere. Ligsom med terapi er det overordnede formål at skabe awareness omkring steder, hvor vi oplever os fastlåste eller har blindvinkler. Det der er anderledes ved NEI er at vi bruger muskeltest og en særlig spørgeteknik til at få adgang til præcis den oplevelser, der i dag holder dig tilbage. 

Underbevidstheden er en ressource

Vores underbevidsthed har en enestående evne til at lagre vores oplevelser, så vi opbygger en evne til at navigere i forskellige situationer. Hvor højre hjernehalvdel giver os den sansende og følende oplevelse, så er det den venstre hjernehalvdel, der giver os forståelsen af situationen. Det er dog ikke altid at der kongruens mellem de to hjernehalvdele - med andre ord der kan være skabt en "skæv" forståelse eller fortolkning. Når vi følelsesmæssigt ikke har opnået en hensigtsmæssig regulering, så sker der i stedet en uhensigtsmæssig lagring i krop og/eller psyke, som kan give psykosomatiske symptomer eller opbygger uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer.

Sammenhængen mellem krop og sind

Vores krop og sind signalerer, når vi er ubalance ved f.eks. at skabe smerte et bestemt sted eller ved at vi følelsesmæssigt kan mærke at vi ikke har det godt. Lige såvel som at vi kan mærke at vi har det godt. 

Hvordan foregår NEI?

Muskeltest

Spørgeprotokol

Integration

bottom of page