top of page

Ledersparring

Få sparring på dig som leder og alle dele af dig, der indgår i dit lederskab. Med værktøjer og viden fra gestaltpsykologien klæder jeg dig på til lederrollen. Dit lederskab får en retning - så bliver det nemmere at motivere og fastholde dine medarbejdere. Måske er du en nyudnævnt leder, og er usikker på hvordan du takler din nye roller. Måske er du en erfaren leder, men leder lidt pr. instinkt? Jeg mener at alle ledere kan have udbytte af de gestalt psykologiske værktøjer.

IMG_0515.SH copy.jpg

Den gode leder?

Vi har alle eksempler på hvad vi mener er god ledelse eller dårlig ledelse. Det bliver dog problematisk, hvis vi sidestiller "god" med "ufejlbarlig" eller "perfekt"eller hvis vi kategoriserer ledere som enten gode eller dårlige. I psykologien tales der ikke om den perfekte mor eller far, men den gode nok forælder. På samme vis er det tid til at gøre op med illusionen om den perfekte leder og istedet tale om den gode nok leder. Den gode nok leder er den, der er i kontakt med sin egen menneskelighed og autencitet, og som derfor tør at være i  forandring og udvikling. Det som kan give den enkelte leder personlig værdi er at arbejde henimod sit autentiske lederskab. Autentisk lederskab kommer i høj grad også medarbejderne til gavn.

Hvad skal der til?

Awareness handler om bevidsthed eller endnu bedre en højere bevidsthed. I hverdagen foregår en lang række af vores handlinger pr. automatik. Det er jo vældig smart at vi kan børste tænder eller tage tøj på uden at tænke for meget over det. Tilgengæld er der andre situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt at autopiloten er slået til. F.eks. når vi bliver ved med at træffe valg, der er dårlige for os. Terapi handler om denne bevidstgørelsesproces, hvor du skridt for skridt bliver mere opmærksom og "vågen" omkring dine egne handlemønstre.

Skjulte tegn

Der er mange tegn på om et team trives eller ikke trives. I arbejdssammenhænge er det ikke overraskende f.eks. højt sygefravær eller lav fastholdelsesgrad af medarbejdere. Der kan dog også være andre indikationer på en kultur som har bevæget sig i en negativ retning. Det kan f.eks. være et højt konfliktniveau, lav tilfredshedsgrad, lav vidensdeling, svær start af nye medarbejdere (og fastholdelse), sladder eller decideret voksenmobning. Alle disse tegn kan en leder bruge til at skrue på de ledelsesmæssige parametre.

effektive værktøjer

Med et psykologisk fundament om hvordan mennesker motiveres 

bottom of page